TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020 gắn với tổng kết công tác phổ cập giáo dục.

(14:10 | 15/02/2020)

Chiều ngày 14/02/2020 huyện An Biên tổ chức hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020 gắn với tổng kết công tác phổ cập giáo dục. Đến tham dự có Phó Chủ tịch UBND huyện bà Lê Thị Hồng Tươi và các ngành chức năng cùng tham dự.

Công tác giáo dục và đào tạo của huyện trong năm qua luôn được Huyện ủy, UBND huyện và nhân dân quan tâm đầu tư, phát triển ở tất cả các bậc học, cấp học. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được cán bộ, đảng viên, đoàn viên quán triệt tốt và được triển khai đến tận quần chúng nhân dân; phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đã mang lại lợi ích và ý nghĩa thiết thực nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, góp phần lớn trong việc tổ chức lớp, duy trì sĩ số học sinh, điều tra địa bàn, nắm đối tượng và đề xuất biện pháp tổ chức triển khai thực hiện.

Những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục và đào tạo huyện đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu giáo dục. Ngành đã tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp để phối hợp thực hiện công tác tổ chức, tuyên truyền và vận động học viên ra lớp.

Ngành giáo dục được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện cụ thể là Huyện ủy, UBND huyện có chủ trương đúng đắn và kịp thời trong chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xóa mù chữ địa bàn huyện, đáng trân trọng và phát huy là vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong huyện, đặc biệt là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Ban lãnh đạo ấp ...,từ nhiều năm nay, đã trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng.