TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở khối ủy ban năm 2019

(15:27 | 11/01/2020)

Cũng trong ngày 10/01/2020 công đoàn cơ sở khối ủy ban đã tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở khối ủy ban năm 2019 do ông Lê Văn Sòng Chủ tịch công đoàn chủ trì và các đoàn viên, người lao động của Văn phòng HĐND và UBND huyện tham dự.

 1996491ea64d5e13075c.jpg

Năm 2019 hoạt động của công đoàn cơ sở khối ủy ban luôn được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, hoàn thành thủ tục nâng lương trước thời hạn cho 03 công chức và 06 công chức nâng lương đúng hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 03 công chức và 01 chuyên viên nâng lương lên chuyên viên chính.

Công đoàn đảm bảo được các chế độ cho đoàn viên, người lao động (phụ cấp độc hại, BHYT, BHTN, …). Quan tâm thăm hỏi các đoàn viên công đoàn khi ốm đau, bệnh tật trong năm 2019 đã thăm hỏi 20 đoàn viên công đoàn và người thân của đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó còn phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền, vận động, giáo dục nân cao ý thức cho đoàn viên và người lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước như: Tiếp thu nghị quyết TW8 (khóa XII), tuyên truyền mít ting ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc (65 năm giải phóng huyện An Biên), học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, …phát động phong trào thi đua yêu nước như phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, phụ nữ 02 giỏi.