TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết hoạt động chi bộ Văn phòng UBND huyện năm 2019.

(15:04 | 11/01/2020)

07 giờ 30 ngày 10/01/2020 tại hội trường UBND huyện đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động chi bộ Văn phòng UBND huyện năm 2019. Ông Huỳnh Văn Dẫn, Bí thư chi bộ - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì cùng tham dự có các đồng chí Đảng viên Văn phòng HĐND và UBND và Đảng viên Ban quản lý Khu đô thị Thứ Bảy đều thuộc chi bộ Văn phòng UBND huyện tham dự.

 20e6c1652e36d6688f27.jpg

Hội nghị tổng kết hoạt động chi bộ Văn phòng UBND huyện năm 2019 điểm lại một số ưu điểm và hạn chế trong năm 2019 cụ thể qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Về công tác chính trị, tư tưởng Ban chấp hành chi ủy thường xuyên quan tâm tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, đng viên tiếp thu quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong nội bộ cơ quan, củng cố kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động đảm bảo đạt hiệu quả. Tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Tất cả đảng viên trong chi bộ luôn tự giác chấp hành Điều lệ Đảng, nghiêm túc chấp hành quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Trong năm thực hiện kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng đối với 09 đồng chí (kiểm tra 03 đồng chí và giám sát 06 đồng chỉ). Kết quà 09 đồng chí đều đạt kết quả tốt.

Trong năm 2019 việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ Văn phòng UBND huyện cơ bản đều hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra các đảng viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt đảng, thể hiện sự đoàn kết nội bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.