TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

(11:05 | 30/08/2019)

 Vào lúc 08 giờ 00, ngày 29/8/2019 huyện An Biên tổ chức họp góp ý Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 11/10/2017 của Huyện ủy An Biên về phát triển kinh tế vùng chuyển dịch trên địa bàn huyện đến năm 2020 và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cuộc họp do ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì.

Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hàng năm UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; đặc biệt chú trọng đến công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, quy hoạch lại hệ thống thủy lợi theo từng vùng để thực hiện chuyển đổi sản xuất từ chuyên canh tác lúa 2 vụ không hiệu quả sang sản xuất một vụ tôm – 1 vụ lúa, gắn với quy hoạch phát triển HTX, THT, tổ chức liên kết bao tiêu sản phẩm. Năm 2019: Sản xuất lúa với tổng diện tích 34.646 ha, năng suất 5,39 tấn/ha, sản lượng 186.628 tấn, sản xuất rau màu với tổng diện tích là 500 ha, năng suất 12,5 tấn/ha, sản lượng 6.250 tấn. Cây công nghiệp, cây ăn trái tổng diện tích là 1.383 ha, năng suất 10,35 tấn/ha, sản lượng 14.317 tấn. Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn huyện như sau: trâu 40 con, bò 64 con, gà 96.680 con, vịt 203.320 con. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng trên địa bàn huyện 43.576 tấn.

Năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thí điểm một số ô hình như: Mô hình vịt biển thương phẩm theo hướng ATSH, mô hình nuôi gà nòi lai thương phẩm, nuôi cua ốp lên cua gạch, Nuôi tôm sú VietGAP – trồng lúa hữu cơ quản lý cộng đồng; nuôi tôm tiết kiệm nước; Mô hình xen canh tôm càng xanh toàn đực – lúa; mô hình vịt biển thương phẩm dưới tán rừng phòng hộ; mô hình tôm càng xanh toàn tực xen canh lúa sau vụ tôm nước lợ, mô hình nuôi tôm sú xen sò huyết dưới tán rừng phòng hộ; Mô hình ứng dụng đệm lót sinh học và men vi sinh trong chăn nuôi heo, Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng; Mô hình “Cải tiến và hoàn thiện mô hình sản xuất lúa – tôm, nâng cao năng suất, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu trên nền ứng dụng công nghệ IoT và mạng cảm biến”.

Trong những năm qua thực hiện Chương trình, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xă hội ở hầu hết các xã phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, trục ấp, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... ngày càng hoàn thiện, tạo đà cho phát triển chung của huyện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển gắn với nhiều thành quả đạt được từ thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Các ngành chuyên môn phối hợp với các xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, nhằm gia tăng giá trị nông sản góp phần tăng thu nhập cho người dân. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đạt mức độ 1. Đến nay, toàn huyện hiện có 8/8 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%.

Nâng cao chất lượng công tác trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân./.