Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công năm học 2018-2019

(10:23 | 29/08/2019)

Ngày 26/8/2019 huyện An Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020, gắn với sơ kết công tác PCGD năm 2019.

Năm học 2018-2019 diễn ra trong bối cảnh vừa là năm bản lề, vừa là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về cải cách chính sách tiền lương; Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên đã chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị trong toàn ngành.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm học 2018-2019. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư nâng cấp, thiết bị giáo dục được tăng cường. Hiệu lực quản lý ngành từ Phòng đến các cơ sở giáo dục tiếp tục được tăng cường, kỷ cương được giữ vững. Các cấp quản lý giáo dục thực hiện tốt vai trò tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục ở địa phương; chất lượng giáo dục phát triển ổn định, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng, tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giảm.

Thực hiện chính sách đối với học sinh và giáo viên vùng khó khăn được quan tâm; hoạt động xã hội hóa giáo dục phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục có nhiều nỗ lực, đạt một số kết quả tích cực trong việc tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Công tác PCGD mầm non trẻ 5 tuổi được đặc biệt quan tâm, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện./.