Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

(09:03 | 24/08/2019)

Sáng ngày 23/8/2019 huyện An Biên tổ chức hội nghị Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Công Trận, Bí thư Huyện ủy, bà Lê Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị tập huấn nhằm xác định danh sách biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của mỗi địa bàn trong tỉnh; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo theo thu nhập, hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của mỗi địa phương để theo dõi và quản lý thống nhất toàn huyện.   

Công tác rà soát phải được thực hiện đúng phương pháp, quy trình, bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trên toàn huyện. Thời gian rà soát từ ngày 01/11/2018 đến 01/9/2019. Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người trên tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản./.