TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019

(08:02 | 05/07/2019)

Ngày 05/7/2019 UBND huyện An Biên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 trên địa bàn huyện An Biên do bà Phó Chủ tịch Lê Thị Hồng Tươi chủ trì.

tuoi.JPG

Phát huy vai trò sáng tạo xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vừng; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.

Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên trong xã hội.

Tiếp nối truyền thống 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khỏe, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè huyện An Biên năm 2019 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu thực tế của các địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Các hoạt động tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh của địa phương, đơn vị; mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội và vệ sinh môi trường. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn và hiệu quả./.