TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Viết về An Biên

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo về tiêu thụ sản phẩm Tôm – Lúa

(15:40 | 24/05/2019)

        Sáng ngày 22/5/2019 huyện An Biên phối hợp với Viện khoan học thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo về tiêu thụ sản phẩm Tôm – Lúa. Tham dự hội thảo cố ông Nguyễn Việt Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện, các ngành chuyên môn của huyện và các hợp tác xã trên địa bàn huyện tham dự.

 bc4a0482b36e56300f7f.jpg

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện lúa đồng bằng sông cửu long và Viện Nuôi trồng thủy sản II, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam báo cáo giới thiệu các nội dung về: Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm sinh thái, lúa hữu cơ; Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ, Quy trình nuôi tôm sinh thái, Thiết kế, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi có sự tham gia

Hỗ trợ vận động bà con nông dân thực hiện quy trình sản xuất lúa hữu cơ, tôm sinh thái đã thống nhất và vận động bà con tham gia HTX nhằm mở rộng quy mô diện tích. Hỗ trợ liên kết sản xuất, mở rộng quy mô và tiêu thụ sản phẩm của mô hình tôm-lúa; quy trình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ, tôm sinh thái và thiết kế, xây dựng, nạo vét hệ thống công trình thủy lợi có sự tham gia nhằm kiểm soát hạn-mặn tại 2 hợp tác xã Bào Trâm, và Thạnh An. Cùng phối hợp với Doanh nghiệp và HTX hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ, tôm sinh thái để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tôm-lúa giữa Doanh nghiệp và HTX./.