Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

TIN TỨC SỰ KIỆN

Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử

(08:45 | 12/02/2019)

      Để chuẩn bị tốt cho thực hiện Chính phủ điện tử và An Biên là một trong 02 huyện được chọn thí điểm thực hiện một cửa điện tử đến cấp xã. Ngày 22/01/2019 VNPT tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp tập huấn một cửa điện tử cho các phòng ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phần mềm một cửa điện tử mang lại hiệu quả xử lý công việc nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các TTHC. Giúp cho cán bộ tiếp nhận nhanh chóng và chuyển hồ sơ đên các ngành chuyên môn xử lý và trả kết quả nhanh nhất cho cá nhân và tổ chức. Từ đó mang lại sự hài lòng cho cá nhân và tổ chức đến liên hệ giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện cũng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.