TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Danh bạ điện thoại

Xem với cỡ chữAA

Họp triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng

(15:20 | 07/05/2019)

         Sáng ngày 07/5/2019 UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện. Cuộc họp do ông Nguyễn Việt Bình Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 7adcafb73392d6cc8f83.jpg

Vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta quan tâm. Bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện, các ngành chức năng  và UBND các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được xây dựng và phổ biến ngày càng rộng rãi; bước đầu hình thành các chuối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến (IPM, VietGAP, HACCP, ISO,…) và truy xuất nguồn gốc, từng bước giúp người tiêu dùng nhận biết, lựa chọn thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, nông sản thực phẩm được sản xuất, kinh doanh theo các mô hình bảo đảm an toàn chưa nhiều. Số lượng các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ còn lớn. Một số nơi vẫn còn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh, sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm; sản xuất để ăn phân biệt với để bán như “ rau hai luống, heo hai chuồng”.

Ủy ban nhân dân huyện An Biên phối hợp Hội Nông dân huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Biên xây dựng Kế hoạch phối hợp “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn huyện An Biên giai đoạn 2019 – 2020”

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn phân biệt với để bán như “rau hai luống, heo hai chuồng”.

Thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cắm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội và hội viên Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm.

Phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tham gia sản xuất theo chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, xã; các cơ quan chuyên môn huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để đạt kế hoạch đề ra.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh lên án và phản ánh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm./.