TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Danh bạ điện thoại

Xem với cỡ chữAA

V/v công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả trúng tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức 2023

(14:40 | 30/01/2024)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 294 QD UBND.signed.pdf