TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cơ hội đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Tập trung giải ngân vốn tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

(15:03 | 27/06/2022)

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện An Biên tập trung giải ngân kịp thời nguồn vốn Chương trình phục hồ i và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Theo kế hoạch được giao từ đầu tháng 5/2022 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên được giao 8,3 tỷ đồng để thực hiện 03 chương trình tín dụng là: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP, thuộc gói tín dụng trong Chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Ngay sau khi nhận được nguồn vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao về cho UBND xã, thị trấn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện với quyết tâm tập trung giải ngân đúng đối tượng, kịp thời và công khai tại các điểm giao dịch xã. Qua gần 02 tháng đã giải ngân đạt 88% kế hoạch vốn được giao, trong đó: nguồn vốn Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã giải ngân dứt điểm với số tiền 07 tỷ đồng, chiếm 84% so tổng nguồn vốn được giao và giải ngân cho 01 trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. 

Việc tập trung đẩy nhanh các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người lao động có điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất, tạo được việc làm để phục hồi kinh tế sau dịch và là đòn bẩy đối với những lao động trở về địa phương sau dịch Covid-19 muốn xây dựng và phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê nhà nhưng thiếu vốn... góp phần ổn định cuộc sống, cải thiện và phát triển kinh tế./.