TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Chính sách đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Chủ tịch xã tâm huyết với các Chương trình tín dụng chính sách xã hội

(16:24 | 08/08/2022)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Biên qua 20 năm thành lập, phát triển và đạt được kết quả như ngày hôm nay đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, sự tin tưởng quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong việc triển khai, thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, bên cạnh đó còn có sự đồng hành, kề vai sát cánh thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của cấp xã, nơi đây là mấu chốt đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn, phân giao vốn để người dân được tiếp cận vốn thực hiện các mô hình kinh tế, đưa đồng vốn chính sách về với người dân an toàn, kịp thời và hiệu quả. 

​Với quan trò quan trọng đó, không thể không kể đến Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện, tiêu biểu là tấm gương ông Nguyễn Hoàng Đấu, một Chủ tịch xã nhiệt tình, năng nổ, gần gủi, tâm huyết với các Chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.  

Ông Nguyễn Hoàng Đấu từ sau khi được giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tây Yên A, huyện An Biên và là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện từ tháng 06/2016 đến nay, với nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn xã, thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về quản lý, giám sát thực hiện vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tây Yên A, lồng ghép với phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tham mưu Trưởng Ban đại diện về triển khai, thực hiện vốn tín dụng chính sách xã hội cũng như kiến nghị những chính sách phù hợp. Ông Nguyễn Hoàng Đấu luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp, chỉ đạo của Ban đại diện huyện, luôn giành thời gian tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng tại xã của Tổ Giao dịch NHCSXH huyện. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bố trí điểm giao dịch, giao ban và các biểu bản công khai tại xã thuận lợi để người dân đến giao dịch an toàn và thuận lôi để giám sát. Luôn nắm chắc và sâu sát với từng món vay trên địa bàn, các trường hợp người vay gặp khó khăn luôn được ông nắm tình hình và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. 

Trong hơn 6 năm với cương vị Chủ tịch xã thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã Tây Yên A, cùng với sự tham mưu kịp thời của cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Đấu đã đưa tín dụng chính sách trên đại bàn xã Tây Yên A từ đơn vị có chất lượng tín dụng trung bình lên top đầu trong toàn huyện, đến 31/5/2022 đạt tổng dư nợ các chương trình 25.275 triệu đồng, tăng 25,2 tỷ đồng so thời điểm triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, với 997 khách hàng, tăng trên 900 khách hàng và thuộc 19 Tổ TK&VV và 19/19 tổ TK&VV đều đạt loại tốt, khá, là xã duy nhất trong huyện không còn nợ quá hạn, chất lượng tín dụng của xã luôn đạt loại tốt. Hoạt động tín dụng chính sách góp phần đáng kể trong việc đưa xã Tây Yên A đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất trong huyện và đang dần xây dựng đạt theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Với những kết quả đạt được, Tập thể xã Tây Yên A và cá nhân ông Nguyễn Hoàng Đấu được NHCSXH Việt Nam ghi nhận, biểu dương với nhiều giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quản lý vốn tín dụng chính sách và chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách nhiều năm liền và được UBND tỉnh, UBND huyện tặng Giấy khen đối với tập thể UBND xã Tây Yên A và cá nhân ông Nguyễn Hoàng Đấu đã có đóng góp tiêu biểu trong 20 năm triển khai, thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP./.