TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các đơn vị, thị trấn

Xem với cỡ chữAA

Các đơn vị trong huyên tính tới năm 2014

(10:13 | 18/09/2014)

Huyện được chia thành 14 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2 thị trấn và 12 xã:

Thị trấn Hòn Đất Thị trấn Sóc Sơn xã Bình Giang xã Bình Sơn xã Lình Huỳnh xã Mỹ Hiệp Sơn xã Mỹ Lâm xã Mỹ Phước xã Mỹ Thái xã Mỹ Thuận xã Nam Thái Sơn xã Sơn Bình xã Sơn Kiên xã Thổ Sơn