TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết xây dựng cơ bản và giao thông nông thôn 6 tháng đầu năm 2018

(09:21 | 10/07/2018)

     13 giờ 30 UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm gắn với kết quả thực hiện xây dựng giao thông nông thôn 6 tháng đầu năm, cuộc họp do Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Mẫm chủ trì.

     Năm 2018 UBND tỉnh phê duyệt và giao nguôn vốn sớm nên tạo điều kiện thuận lợi cho huyện triển khai thực hiện. Bên cạnh đó UBND tỉnh thành lập đoàn công tác liên nghành kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc cho địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

     Tại cuộc họp phòng chuyên môn báo cáo kết quả tình hình thực hiện xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 cho chủ trì hội nghị và các đại biểu tham dự cuộc họp các công trình thực được thực hiện từ nguồn cân đối ngân sách địa phương với khối lượng thực hiện đạt 67,2% kế hoạch. Nguồn xổ số kiến thiết khối lượng thực hiện đạt 68,79% kế hoạch, nguồn vay tín dụng ưu đãi đạt 65,25% kế hoạch, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 47,39%, vốn chương trình giảm nghèo bền vững đạt khối lượng thực hiện khối lượng hoàn thành đạt 59,37%...

     Đến tháng 6 năm 2018 đã hoàn thành 240 công trình, hồ sơ quyết toán 57 công trình, trình UBND huyện phê duyệt quyết toán 50 công trình.

     Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Mẫm chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt công tác thẩm định các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Cương quyết loại trừ các hồ sơ thủ tục không đúng quy định...

Nhật Tiến