TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Làm việc với Đoàn kiểm soát thủ thục hành chính Văn phòng UBND tỉnh

(15:52 | 29/06/2018)

       Sáng ngày 28/6/2018 UBND huyện làm việc với Đoàn công tác kiểm soát thủ tịch hành chính (KSTTHC) của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về ban hành Kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

       Theo lịch công tác của Đoàn KSTTHC sẽ đến kiểm tra và làm việc thực tế tại địa phương (UBND xã Nam Yên, UBND thị trấn Thứ Ba và UBND huyện An Biên). Qua kiểm tra Đoàn chỉ ra một số điểm chưa phù hợp cần khắc phục để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân cũng như niêm yết đầy đủ cac TTHC để tổ chức cá nhân thuận tiện hơn trong việc liên hệ giải quyết TTHC.

co hao phat bieu.jpg

      Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2018 đã được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành, do đó đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là những kết quả chủ yếu sau:

     UBND huyện, các địa phương đã bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc công tác Kiểm soát TTHC; góp phần quan trọng trong việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các TTHC được cập nhật thường xuyên, kịp thời và niêm yết công khai trên bảng khi UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC mới, bãi bỏ hoặc thay thế, giúp cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết TTHC được thuận tiện và hưởng được các chế độ tốt nhất về mặt pháp lý, kinh phí…khi văn bản của nhà nước có hiệu lực thi hành.

 

     Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC, cán bộ công chức là đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đều có trình độ năng lực đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     Việc công bố TTHC được niêm yết đầy đủ. Các phòng chuyên môn đã tích cực, chủ động trong việc công bố, công khai TTHC.

    Điều kiện trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu theo quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ diện tích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 100m2, được trang bị máy vi tính, máy photocopy, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, nước uống, máy điều hòa nhiệt độ và các trang thiết bị cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin./.

Nhật Tiến