TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Công điện số 1971/CĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ứng phó bão số 16.

(13:38 | 25/12/2017)

 Để chủ động ứng phó với bão số 16, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

         UBND huyện Phú Quốc và BQL Khu kinh tế Phú Quốc thông báo đến các Chủ đầu tư tạm dừng thi công các công trình đang triển khai xây dựng trên địa bàn, đồng thời kiểm tra các việc chằng, chống đảm bảo an toàn đối phó với bão; đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân và du khách.

         Đề nghị các khách sạn, nhà hàng, resort... trên địa bàn huyện Phú Quốc thông báo liên tục, thường xuyên cho du khách tình hình, diễn biến của bão, có biện pháp chủ động phòng, tránh kịp thời (lưu ý thông báo bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Nhật.... để tiếp nhận thông tin).

        Sở Du lịch thông báo đến các điểm du lịch tình hình diễn biến bão và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; Giám đốc Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan tập trung triên khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công điện này./.

Nhật Tiến

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1971_CD-UBND.signed.pdf