TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Huyện ủy

Xem với cỡ chữAA

Sơ Kết 03 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW

(08:50 | 21/05/2015)

 Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể


Xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong khi tình hình khí hậu thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp khó lường, cơ chế thị trường đòi hỏi giá thành sản phẩm phải hạ mới đủ sức cạnh tranh, thì nhu cầu liên kết, hợp tác trong sản xuất đặt ra ngày càng nhiều đối với người nông dân. BCĐ phát triển kinh tế tập thể huyện đã chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể liên quan như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tích cực hướng dẫn việc thành lập mới và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các THT trên địa bàn huyện.

P_20150514_163411.jpg

 

Qua chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đến nay toàn huyện đã có 136 THT hiện có đã thu hút 1.961 hộ và 4.261 lao động tham gia. Có 2.669 ha đất sản xuất vào làm kinh tế tập thể; ngoài việc hợp tác chính trên lĩnh vực sản xuất các THT cũng đã tổ chức sinh hoạt các nội dung như: Trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, đồng thời tiếp thu những kiến thức khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và nhiều hoạt động bổ ích khác góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho các tổ viên.

Các THT đang từng bước mở rộng quy mô, ngày càng được sự tín nhiệm của nhân dân. Hầu hết các Tổ trưởng của THT ý thức được vai trò quản lý của mình đối với Tổ và tự xây dựng được kế hoạch hoạt động, lịch thời vụ sản xuất cụ thể cho Tổ mình, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ viên chủ động thực hiện việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào canh tác như: Gieo sạ kịp thời vụ, sạ đồng loạt, né rầy… đặc biệt tạo điều kiện để đưa cơ giới hóa vào sản xuất từ đó tăng năng suất và hiệu quả trong sản xuất.

    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

               

Nhất Thiên