Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(07:46 | 24/03/2020)

Ngày 20/3/2020 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ký Công văn số 397/UBND-VHXH về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với tỉnh Kiên Giang, là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng thời gian qua tỉnh đã tích cực thực hiện tốt công tác kiểm soát và phòng chống dịch; đến nay, chưa phát hiện trường họp mắc bệnh. Dù vậy, kết quả phòng, chống dịch vẫn chưa bảo đảm tâm lý an tâm cho phụ huynh và học sinh. Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Chấp thuận chủ trương cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 23/3/2020 đến khi có thông báo mới.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   397_UBND-VHXH.signed.pdf