Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật Nghị định 100/2019/NĐ-CP

(10:06 | 03/01/2020)

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 về quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và thay thế Nghị định 46/2016/NĐ-CP 26/5/2016 của Chính phủ

Qua đó Nghị định 100/2019/NĐ-CP có một số điểm nổi bật như: tại Điều 7: Xử phạt người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là xe) vi phạm quy tắc giao thông đường bộ “…Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người …Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở…

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người…Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở…

Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người…Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;…”

Tại Điều 8: Xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ “Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người … Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở…

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người … Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người … Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở…”