Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật Nghị định 91/2019/NĐ-CP

(11:17 | 30/12/2019)

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 có hiệu lực từ ngày 05/01/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Theo đó trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp, có thể bị phạt đến 500.000.000 được quy định tại khoản 4, Điều 14 Lấn, chiếm đất.

Có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu “Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phần lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ từ hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trở lên thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

c) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

d) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 03 héc ta trở lên.