TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Bảo lãnh ngân hàng bằng hình thức điện tử

(10:09 | 19/04/2023)

Tháng 4/2023 là những quy định mới về bảo lãnh ngân hàng được đề cập trong Thông tư 11/2022/TT-NHNN.

Thông tư 11 đã bổ sung quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử, từ đó cho phép tổ chức tín dụng và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng bằng phương thức điện tử. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/4/2023.

Việc thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.
Lưu ý, việc nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử sẽ bị giới hạn giá trị của mỗi cam kết bảo lãnh:

Khách hàng là cá nhân: Giá trị mỗi cam kết bảo lãnh không quá 4 tỷ đồng.
Khách hàng là tổ chức: Giá trị mỗi cam kết bảo lãnh không quá 45 tỷ đồng.
Giới hạn này không áp dụng với các trường hợp như: Thông tin nhận biết khách hàng được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khách hàng gửi đề nghị cấp bảo lãnh thông qua hệ thống SWIFT; khách hàng sử dụng chữ ký số khi đề nghị cấp bảo lãnh; khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,…