TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

(10:05 | 19/04/2023)

Thông tư 02/2023/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.
Theo đó, “bệnh COVID-19 nghề nghiệp” được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Phụ lục 35 Thông tư 02, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.
chính sách mới có hiệu lực tháng 4/2023 về bệnh nghề nghiệp

Có 02 yếu tố gây nên bệnh bệnh Covid-19 nghề nghiệp bao gồm:

- Có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.

- Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau:

Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2.
Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2.
Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp theo Thông tư 28/2016/TT-BYT.