TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH đã công bố hệ số trượt giá

(09:55 | 19/04/2023)

Để bù đắp sự mất giá của đồng tiền cho những người đóng BHXH ở các thời kỳ trước, hằng năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều điều chỉnh lại mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đã đóng BHXH (còn gọi là hệ số trượt giá).

Có hiệu lực từ ngày 20/02/2023, Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH đã công bố hệ số trượt giá mới như sau:

Bảng 1: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc
bảng hệ số trượt giá BHXH bắt buộc
Bảng 2: Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

bảng hệ số trượt giá BHXH tự nguyện
Hệ số trượt giá năm 2023 đã được điều chỉnh tăng đáng kể so với năm 2022. Tăng mạnh nhất là hệ số trượt giá tính cho giai đoạn đóng BHXH trước năm 1995 (tăng 0,16). Còn các giai đoạn khác hầu hết cũng được điều chỉnh tăng hệ số trượt giá với mức thấp nhất là 0,03 (trừ năm 2021 và 2021 do không tăng).

Mặc dù đến tháng 02 Thông tư 01 mới có hiệu lực nhưng các hệ số trượt giá được quy định tại Thông tư này được áp dụng luôn cho các trường hợp hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/01/2023.