TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023

(09:48 | 19/04/2023)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 tại Kỳ họp thứ 4, khóa XV.
Theo đó, một số điểm mới nổi bật đáng chú ý của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:

- Bổ sung thêm đối tượng báo cáo so với Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong nhóm các tổ chức tài chính.

- Phân loại khách hàng theo 03 mức độ rủi ro về rửa tiền là Cao, trung bình, thấp.

(Hiện hành, theo 2 mức độ Cao và thấp).

- Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê:

+ Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho đối tượng cá nhân khác.

+ Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ giao thức Internet (IP) ở nước ngoài.

- Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán được liệt kê:

+ Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023 và thay thế cho Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.