TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành ngân hàng

(09:26 | 19/04/2023)

Nội dung tại Thông tư 19/2022/TT-NHNN về việc hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Theo đó, danh mục 08 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng như sau:

- Vị trí việc làm về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng;

- Vị trí việc làm về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng;

- Vị trí việc làm về nghiệp vụ ngân hàng Trung ương;

- Vị trí việc làm về thanh tra, giám sát ngân hàng;

- Vị trí việc làm về kiểm soát ngân hàng;

- Vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền;

- Vị trí việc làm về tiền tệ, ngân hàng quốc tế;

- Vị trí việc làm về quản lý tổ chức tín dụng.

Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính nêu trên được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN .