TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành TT&TT có hiệu lực từ 01/7/2022

(08:22 | 09/09/2022)

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G ban hành theo Thông tư 07/2021/TT-BTTTT ngày 31/08/2021.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất ban hành theo Thông tư 09/2021/TT-BTTTT ngày 20/10/2021.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz ban hành theo Thông tư 10/2021/TT-BTTTT ngày 28/10/2021.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin ban hành theo Thông tư 13/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác ban hành theo Thông tư 14/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến ban hành theo Thông tư 28/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021.