TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tài nguyên môi trường

Xem với cỡ chữAA

Họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh

(11:10 | 06/04/2023)

Ngày 05/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. 
Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện quy định và các ý kiến thảo luận, trao đối của các thành viên cuộc họp, Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn kết luận như sau: Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao của các ngành, các cấp và sự tham gia của Nhân dân. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phải gắn với nguồn lực cụ thể đảm bảo xử lý được toàn bộ lượng rác thải sau phân loại. Do vậy, cần tập trung nguồn lực để quản lý, xử lý rác có căn cơ và bền vững. Các địa phương và các Sở ngành cần phải quyết tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Quan tâm đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa, đảm bảo thu hút doanh nghiệp đầu tư; ưu tiên nguồn lực hỗ ừợ cho doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thông qua các cơ chế chính sách về đất đai, giá dịch vụ, hỗ trợ về vốn (ngân hàng chính sách, quỹ bảo vệ môi trường,... ); xác định vai trò, trách nhiệm của tùng chủ thể: hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tố chức, các đơn vị quản lý,... xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đảm bảo hiệu quả, dễ tiếp cận; đề xuất xây dựng lực lưọng giám sát, theo dối việc thực hiện phân loại rác tại hộ gia đinh, có chế tài xử lý các hành vi vi phạm,., theo quy định pháp luật.
Bố trí quỹ đất xây dựng khu xử lý rác thải phải đảm bảo xử lý được các loại rác phát sinh (rác sinh hoạt, rác xây dựng, vật liệu thừa, bùn thải...), vị trí, quy mô diện tích đất phải đảm bảo cho phù hợp, tránh gây ảnh hưởng môi trường xung quanh. Giao các địa phưong rà soát các quỹ đất công trên địa bàn với vị trí, quy mô phù hợp; hình thành 01 khu liên họp xử lý được tất cả các loại rác phát sinh của địa phương.