TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tài nguyên môi trường

Xem với cỡ chữAA

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện An Biên

(14:59 | 06/06/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2.QHSDD_HUYEN_ANBIEN_2030.dgn.pdf; 3.KHSDD_ANBIEN_2022.dgn.pdf; BC_QHSDD AN BIEN 2030_TrinhDuyet.pdf; SoLieu_QHSDD AN BIEN 2030_TrinhDuyet.pdf