TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tài nguyên môi trường

Xem với cỡ chữAA

Góp ý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An biên

(07:42 | 09/11/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BC_QHSDD AN BIEN 2030_TOMTAT.pdf; BD_QHSDD_HUYEN_ANBIEN_2030.dgn.pdf; CHITIEU_QHSDD AN BIEN 2030.pdf