TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

(09:05 | 14/07/2020)

Sáng ngày 13/6/2020 huyện An Biên triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Đến tham dự có ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.

Thông tin Cung lao động: Thu thập thông tin các hộ mới chuyển đến, mới tách hộ, biến động thông tin trong hộ; để cập nhật thông tin biến động vào cơ sở dữ liệu; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động. Thu thập cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động của địa phương hàng năm, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, thất nghiệp, để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu cung lao động ở địa phương.

Thông tin Cầu lao động: Xây dựng nguồn số liệu phục vụ cho công tác dự báo nhu cầu lao động của huyện nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của từng địa phương.

Cung cấp nguồn thông tin phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tuyển dụng, sử dụng nguồn lao động theo trình độ, kỷ năng nghề, việc chấp hành quy định của pháp luật lao động, tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách lao động - việc làm, phát triển thị trường lao động. Để làm cơ sở định hướng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu thị trường; tổ chức thực hiện chính sách lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách khác phù hợp với thị trường lao động. Làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển dữ liệu về thị trường lao động, đánh giá thực hiện các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp./.

Nhật Tiến