TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

(09:52 | 15/04/2020)

 

1d0001.jpg2d0001.jpg3d0001.jpg4d0001.jpg5d0001.jpg6d0001.jpg7d0001.jpg8d0001.jpg9d0001.jpg10d0001.jpg


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; HUONG DAN TAO GMAIL.pdf; HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN DVC và NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN.pdf