Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin truyền thông

Hội nghị triển khai giải pháp phòng họp không giấy tờ

(14:21 | 09/08/2019)

Chiều ngày 07/8/2019 huyện An Biên tổ chức hội nghị triển khai giải pháp phòng họp không giấy tờ cùng tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, ông Đoàn Chí Dũng, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 a762b950a51642481b07.jpg

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng công nghệ thông tin để xây dựng chính phủ điện tử theo Chương trình hành động số 64-Ctr/TU ngày 09/9/2015 của Tỉnh ủy Kiên Giang về thực hiện Nghị quyết số 36a-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về hành động xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Bộ Chính phủ. Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện thống nhất chọn đơn vị Viễn thông Kiên Giang triển khai giải pháp phòng họp không giấy tờ (VNPT-ecabinet) với hơn 140 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị của các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư, phó Bí thư, Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn tham dự. Hội nghị giới thiệu đến các đại biểu sự tiện ít của phòng họp không giấy tờ nhằm tiết kiệm chi phí trong quá trình giải quyết công việc trong các cuộc họp từ đó kiến kiệm được ngân sách của nhà nước để hướng đến công nghệ 4.0./.