Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin truyền thông

Làm việc với Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông nghiệm thu một cửa điện tử huyện An Biên

(14:53 | 26/06/2019)

13 giờ 30 ngày 26/6/2019 UBND huyện An Biên tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang cùng với Viễn thông Kiên Giang (VNPT) đến nghiệm thu hệ thống một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Biên.

 7b9b9c1ad662323c6b73.jpg

Kết quả triển khai: An Biên là một trong 02 đơn vị được tỉnh chọn triển khai một cửa điện tử thí điểm đến cấp xã. Ngày 23/05/2018, VNPT Kiên Giang đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, khảo sát thu thập bộ TTHC, danh sách cán bộ và quy trình xử lý TTHC của UBND An Biên và UBND các xã, thị trấn, hoàn thiện cập nhật vào phần mềm; Ngày 12/9/2018 tổ chức họp thống nhất phần mềm một cửa điện tử và thống nhất quy trình xử lý trên hệ thống. Sở Thông tin và Truyền thông đã trang bị cơ sở hạ tầng cho huyện như: máy tính, máy scan và máy in cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm phục vụ cho công tác một cửa điện tử vận hành hiệu quả.

Kết quả thực hiện: Đầu năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã triển khai tập huấn sử dụng và đưa vào vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử của Viễn thông Kiên Giang (VNPT) sau này 01/02/2019 theo Công văn số 59/STTTT-CNTT ngày 28/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc triển khai vận hành hệ thống một cửa điện tử cấp huyện.

Ngày 22/01/2019 VNPT Kiên Giang đã triển khai tập huấn sử dụng cho người sử dụng của các phòng ban cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngày 24-25/01/2019 VNPT đã cử cán bộ phụ trách chia làm 03 đoàn đến các xã, thị trấn để hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ cán bộ địa phương nhận hồ sơ trực tiếp trên phần mềm một cửa điện tử. Ngày 10-11/4/2019 VNPT Kiên Giang đã cử cán bộ đến các xã Nam Thái A, Nam Thái, Nam Yên, Tây Yên và thị trấn Thứ Ba để hướng dẫn lại (các xã có yêu cầu).

Đến hiện tại tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là 534 hồ sơ, các xã, thị trấn là 3.001 hồ sơ.

Nhận xét đánh giá: Việc áp dụng mô hình một cửa điện tử góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc; công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết TTHC của tổ chức, công dân, giảm thời gian ghi chép sổ sách của công chức tiếp nhận và trả kết quả so với trước. Mặc dù khi mới áp dụng mô hình này vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông cũng như các cán bộ của viễn thông Kiên Giang đã khắc phục được một số khó khăn nhất định và đạt hiệu quả trong hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã giúp người dân và doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như việc nộp hồ sơ trực tuyến còn ít do phải thao tác rất nhiều bước mới có thể nộp hồ sơ, từ đó người dân và doanh nghiệp còn e dè khi nộp hồ sơ trực tuyến. Việc đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và viên chức chưa được trang bị hệ thống đánh giá nên việc đánh giá vẫn chưa được khách quan./.