TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Y tế sức khỏe

Xem với cỡ chữAA

khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dochj Covid-19

(18:00 | 28/05/2021)

Ngày 28/5/2021 ông Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký Công văn số 538/STTTT-TTBCBC về việc thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua khai báo y tế thông qua sử dụng mã QR Code, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR Code thông qua các ứng dụng: Viet Nam Health Declaration; Bluezone; Ncovi.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 538-STTTT-TTBCBC.signed.pdf