TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Y tế sức khỏe

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(14:39 | 25/04/2020)

Ngày 24/4/2020 Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đã thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến kim tra công tác phòng, chng dch bnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian vừa qua, các cấp và các ngành trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và vào cuộc của các cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là chính quyền các huyện, thành phố và các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vục biên giới. Việc chấp hành tốt chủ trương cách ly toàn xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua người dân, các doanh nghiệp, tố chức kinh tế..., thực hiện rất nghiêm túc, mặc dù chịu nhiều khó khăn về các hoạt động bình thường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước diễn biến dịch bệnh của cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng là đang trong tình trạng có dịch bệnh Covid-19. Riêng đối với tỉnh Kiên Giang, chưa có ca nhiễm; nguồn lây nhiễm cộng đồng không có; đã chuẩn bị đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế..., năng lực xét nghiệm y tế tốt, công tác khám điều trị thời gian qua thực hiện khá tốt; hiện nay, tỉnh Kiên Giang.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị và quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong và thực hiện triệt đế phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào tỉnh tại các cửa khẩu, tiếp tục chốt chặn và kiểm soát nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, toàn bộ tuyến biên giới trên bộ, trên biển đến khi có thông báo mới.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, nhất là tuyên truyền lưu động tại các điểm dân cư, khu vực tập trung đông người để người dân hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, lối sống theo hướng tích cực..., để cùng tham gia với chính quyền thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả hồ sơ qua hệ thống bưu điện để hạn chế tiếp nhận và trả hồ sơ trực tiếp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và địa phương quản lý.

Nhật Tiến

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 372_TB-VP.signed.pdf