TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Y tế sức khỏe

Xem với cỡ chữAA

Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.

(11:19 | 05/04/2020)

Ngày 04/4/2020 Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1887/VP-VHXH về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình có ý kiến chỉ đạo: Giao Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020; chỉ đạo kim tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các giải pháp về phòng, chống dịch thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa bàn quản lý. Những nội dung vượt quá thẩm quyền, báo cáo và có ý kiến đề xuất cho ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1887_VP-VHXH.signed.pdf