TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Y tế sức khỏe

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị toàn quốc về an toàn thực phẩm

(09:31 | 12/01/2020)

08 giờ, ngày 11/01/2020 ông Trần Hoàng Mẫm Chủ tịch UBND huyện chủ trì điểm cầu huyện An Biên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm cùng với sự tham dự của các ngành cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn (UBND, mặt trận tổ quốc, hội nông dân, hội phụ nữ).

 da54788866d79e89c7c6.jpg

An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt vì ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của nhân dân, tác động lớn đến phát triền kinh tế, xã hội. Thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATTP, Đảng, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm đến lĩnh vực này. Hiện nay công tác bảo đảm ATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, vận động thực hiện ATTP được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều ngành, nhất là các đoàn thể gắn với hoạt động vận động, giám sát với nhiều phương tiện, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối lượng và mục tiêu truyền thông, gắn với vận động thực hiện sản xuất sản phẩm an toàn. Phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm sạch, an toàn thông qua các giải pháp quy hoạch các vùng chuyên canh, thúc đẩy các chuỗi sản xuất an toàn, áp dụng các công nghệ cao, quy trình quản lý chất lượng tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn (Dabaco, Ba Huân, Saigon Coop, San Hà, VinGroup, Massan...).

Sản xuất thực phẩm an toàn đã có bước phát triển mạnh mẽ, nông sản thực phẩm của Việt Nam đã xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, xã hội. Ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của người dân được nâng cao, vấn đề ATTP mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng không còn là những vấn đề bức xúc như những năm trước đây.