TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(07:54 | 14/07/2020)

Ngày 09/7/2020 Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Điền đã đến dự triển khai kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện An Biên năm 2020.

Nhằm phát huy vai trò sáng tạo xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh nhất là ở những địa bàn còn khó khăn. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên trong xã hội.

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội, Hội các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đến đoàn viên, hội viên và thanh niên, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa và dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền vận động nhân dân xóa cầu tiêu, chuồng trại trên sông; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng hàng rào, cột cờ theo quy cách; sửa chữa, xây mới nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; sửa chữa và xây mới các công trình, cảnh quan trường học, sân chơi./.