Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang".

(08:34 | 12/05/2020)

Sáng ngày 11/5/2020 UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang". Hội nghị do ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì. Tại điểm cầu huyện An Biên do ông Nguyễn Việt Bình, phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Thời gian qua, việc xây dựng, ban hành quyết định hành chính (QĐHC), thực hiện HVHC của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực. Các QĐHC được triển khai, thực hiện thống nhất trong việc truyền tải thông tin, chỉ đạo, điều hành, quản lý hành chính nhà nước, đồng thời giải quyết kịp thời những yêu cầu khó khăn, vướng mắc của người dân/doanh nghiệp trong đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Chất lượng QĐHC phần lớn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hạn chế được tình trạng khiếu kiện hành chính kéo dài, khiếu kiện đông người..., nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hành vi hành chính thực hiện nhiệm vụ, công vụ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công tác giải quyết khiếu nại luôn được Chủ tịch UBND các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nên đặc biệt quan tâm chỉ đạo và giải quyết kịp thời, cơ bản đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; nội dung giải quyết hầu hết các vụ việc đều đảm bảo hài hòa được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Quá trình giải quyết, người đứng đầu luôn trực tiếp đối thoại, giải thích chính sách pháp luật có liên quan bước đầu tạo được sự đồng thuận của người dân, nhất là trong lĩnh vực giải tỏa, bồi thường, góp phần hạn chế tình trạng công dân gửi đơn khiếu kiện vượt cấp. Hiệu quả, chất lượng giải quyết dần được nâng lên, được thể hiện rõ nét thông qua số liệu giải quyết trên địa bàn toàn tỉnh./.

Nhật Tiến