Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm

(09:49 | 10/03/2020)

Ngày 06/3/2020 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì.

ffe0c41f75638e3dd772.jpg

Năm 2019, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống, kiềm chế làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt tỷ lệ cao; tai nạn giao thông giảm 03 tiêu chí; cháy, nổ giảm; tinh thần cảnh giác, ý thức của cán bộ, quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật được nâng lên.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã lồng ghép tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, nhất là tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tác hại của AIDS/HIV, ma túy, mại dâm đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Tập trung chỉ đạo chuyển hóa 22 xã, phường trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2019; thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Các mô hình phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự được củng cố, hoạt động có chất lượng hơn, nhất là tham gia thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử lý tội phạm; thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, giám sát người tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Lực lượng Công an phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế tiến hành rà soát, thống kê và quản lý chặt số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đưa đối tượng đi cai nghiện, góp phần làm giảm phát sinh tội phạm. Giám sát và duy trì hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS trước, trong và sau xét nghiệm HIV cho người dân; xét nghiệm 84.559 mẫu (đạt 124%). Củng cố, kiện toàn các mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm”.

Nhật Tiến