Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2018

(09:22 | 21/03/2019)

        21-3.jpg

           Kính thưa các đồng chí đại biểu !

           Thưa các đồng chí.

           Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo ninh Tổ quốc năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo ninh Tổ quốc qua đó phát hiện, nhân rộng cách làm hay, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời chỉ ra hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới.

Thay mặt  Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cho phép tôi gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, các lực lượng phối hợp hỗ trợ ngành công an làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp mới, các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước tiếp tục ra sức chống phá; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, Công an huyện đã bám sát vào các chương trình công tác của Công an tỉnh, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình trong vùng dân tộc, tôn giáo; an ninh nông thôn, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh thông tin; tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân; tình hình đền bù và giải phóng mặt bằng các dự án; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, vui tết, đón xuân và các hoạt động lễ hội trên địa bàn. Công tác phòng, chống tội phạm, thực hiện khá tốt.

Tuy nhiên, Tội phạm về ma túy tiếp tục  xảy ra; số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý 21 người (tăng 10 so với cùng kỳ). Tình hình hoạt động mại dâm: Từng lúc diễn biến tương đối phức tạp, nhất là hoạt động núp bóng theo các hình thức vui chơi, giải trí (các quán nhậu, karaoke, nhà trọ, nuôi chứa tiếp viên nữ để phục vụ một số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm), hiện có 08/09 xã duy trì không có tệ nạn mại dâm. Tình hình nhiễm HIV/AIDS đối với người tiêm chích ma túy và người mua bán dâm vẫn chiếm tỷ lệ cao, đã phát hiện tổng số 26 người nhiễm HIV, 12 bệnh nhân AIDS; 09/09 xã, thị trấn có người nhiễm HIV. Ngay đầu năm xảy ra 02 vụ án đặc biệt nghiệm trọng....      

Công tác nắm tình hình còn chưa kịp thời, chưa có chiều sâu, xử lý tình huống còn thiếu nhạy bén; công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát chưa đạt hiệu quả cao. công tác quản lý cư trú đôi lúc chưa chưa chặt chẽ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp chưa trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên và tạo thành nề nếp ở các khu dân cư…

         Những kết quả đã đạt được trong năm 2018. Đề nghị cán bộ, chiến sỹ công an huyện tiếp tục bám sát quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới;

Thưa các đồng chí!

Tại hội nghị đã có 6 báo cáo tham luận với nhiều nội dung, giải pháp liên quan đến công tác  vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến cho vay lãi nặng; công tác phối hợp với lực lượng Công an trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; những kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện các mô hình...

Các đại biểu cũng trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác nắm tình hình, tham mưu; công tác phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang trong việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo ninh Tổ quốc. Đồng thời nêu ý kiến, kiến nghị, đóng góp những giải pháp thiết thực thực hiện nhiệm vụ trong công tác phối hợp giữa các ban ngành đòan thể, chính quyền địa phương với lực lượng công an trong thời gian tới.

Tôi đánh giá cao và ghi nhận các báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các đồng chí.

 Thưa các đồng chí!

          Năm 2019, dự báo tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; số người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng...Ðể làm tròn nhiệm vụ chính trị mà Ðảng, nhân dân và ngành Công an giao phó, tôi đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

1.  Ðảng ủy, Công an huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là Kết luận số 05-KL/TW; Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS; Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

2. Tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo ninh Tổ quốc, nhất là tình hình tín dụng đen ....

 3. Các phòng, ban chuyên môn, cấp ủy đảng, chính quyền các xã nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo ninh Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đưa xã Hưng Yên chuyển địa bàn trọng điểm.....chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch xây dựng và bảo vệ vững chắc địa bàn, nhất là vùng giáp ranh, vùng biển; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn huyện vững mạnh toàn diện, tạo điều kiện hỗ trợ, động viên, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          4. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác với các lực lượng chức năng của các huyện trên địa bàn giáp ranh. Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, Luật tín ngưỡng Tôn giáo trong cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, ngăn ngừa tình trạng mua bán chất ma tuy, hạn chế số người sử dụng ma túy trên địa bàn...

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” một số địa bàn cấp xã. Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, qua đó rút kinh nghiệm và phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình có hiệu quả./.