TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(09:49 | 09/10/2023)

Theo thông báo của Bộ Công an, chỉ tính từ sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 1.268 vụ, 2.709 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), thu 840 khẩu súng các loại; 141 vụ 202 đối tượng vi phạm về pháo, thu 9,3 tấn pháo. Thời gian gần đây tình trạng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên các đối tượng lợi dụng mạng xã hội kết nối, hình thành các đường dây, nhóm để mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo với số lượng lớn, diễn ra ở nhiều địa phương.
Để chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phô thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân hiểu biết các quy định, hậu quả pháp lý của việc chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo để tự giác chấp hành./.