TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên địa bàn tỉnh

(08:22 | 09/10/2023)

Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông được kiềm chế, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp về trật tự, an toàn giao thông từng lúc, từng nơi chưa được chú trọng; nhất là tuyên truyền trong thanh thiếu niên, vãn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét. Trật tự, an toàn giao thông từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm giao thông chưa được khắc phục triệt để, tai nạn giao thông giảm chưa bền vững, tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chủ động phối hợp với các sờ, ban, ngành, cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông và các giải pháp đảm bảo trât tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kịp thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý theo chức năng, nhiệm vụ.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn quản lý; không lấy lý do vì phát triển kinh tế, du lịch của địa phương mà buông lỏng trật tự, an toàn giao thông; quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã được đề ra, trọng tâm từ nay đến hết năm 2023 là “kiềm chế không được để tăng tai nạn giao thông, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng”.
Chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường giao thông nông thôn, nội thị, huyện lộ. Thường xuyên rà soát các điểm mất an toàn trên đường giao thông, cầu dân sinh; khẩn trương tổ chức duy tu, sửa chữa hoặc đề nghị ngành chức năng xử lý để Nhân dân đi lại thông suốt, thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường phát quang cây xanh, giải tỏa, di dời các chướng ngại vật tại ngã ba, ngã tư, các đoạn đường cong làm che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện lưu thông; đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, đò ngang./.