TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

AN BIÊN: Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIVS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

(15:43 | 20/04/2023)

Ngày 20-4, Ủy ban nhân dân huyện An Biên tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIVS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Thanh Đoàn dự và chỉ đạo Hội nghị. 
Năm 2022, công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dận bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả: Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân được 2.262 cuộc với 47.035 lượt người; Quần chúng Nhân dân đã cung cấp được 72 tin giúp ngăn chặn 216 đối tượng vi phạm pháp luật; triệt xóa nhiều điểm tệ nạn xã hội; ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí chuẩn bị gây án, thu giữ 22 dao tự chế; Đã phát hiện, bắt giữ 26 vụ với 33 tên tội phạm ma túy; Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, nâng lên; Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động có hiệu quả được nhân rộng ở các địa bàn... 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Thư Ba, Nhân dân và cán bộ xã Nam Yên và xã Tây Yên, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Thanh Đoàn đề nghị các cấp, các ngành: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 13-KL7TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo các cấp về Công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIVS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan chuyên trách; Huy động và phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, ma túy, mại dâm; Tăng cường phối hợp tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội năm 2023; Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm để có kế hoạch, giải pháp đấu tranh phù hợp; Tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao./.