TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

HUYỆN AN BIÊN THỰC HIỆN TỐT CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

(13:41 | 30/12/2022)

​Ban Thường vụ Huyện ủy An Biên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy An Biên đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Đảng ủy Quân sự huyện đã kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hàng năm, Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo lực lượng quân sự, công an huyện thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xây dựng lực lượng, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ sát với đặc điểm tình hình. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ gắn với diễn tập phòng không nhân dân; diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; kết quả các cuộc diễn tập đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Huyện duy trì lực lượng dân quân tự vệ trong độ tuổi chiếm 1,25% dân số, trong đó đảng viên chiếm 24,83%; gọi và giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; triển khai công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh kiềm chế tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng quân sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xây dựng mạng lưới quân báo nhân dân và an ninh nhân dân rộng khắp. Ban chỉ huy quân sự các cấp làm tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; công tác vận động quần chúng được triển khai tích cực, đạt hiệu quả, góp phần củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Công Trận, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện An Biên, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung chỉ đạo kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, theo phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; đảm bảo hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, bạo loạn, khủng bố, kiềm chế gia tăng và làm giảm tội phạm. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, không để đối tượng cơ hội lợi dụng xuyên tạc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng, sức chiến đấu cao; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy An Biên tặng giấy khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", giai đoạn 2013-2022./.