TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2019

(14:20 | 09/01/2020)

13 giờ 30 ngày 08/01/2020 tại hội trường UBND huyện An Biên đã diễn ra hội nghị Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do bà Lê Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện chủ trì cùng với sự tham dự của các thành viên ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện tham dự.

c562ef46920f6a51331e.jpg 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020: Ban đại diện huyện đã phê duyệt điều chỉnh, phân giao kịp thời các nguồn vốn đến các xã, thị trấn thực hiện với tổng vốn tăng trưởng 28.825 triệu đồng. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và chính sách khác trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Qua kiểm tra Ban Giảm nghèo xã, thị trấn đã phối hợp tốt với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, lãnh đạo ấp, khu phố triển khai thực hiện kịp thời các nguồn vốn mới được phân bổ và vốn thu hồi cho vay quay vòng, giao chỉ tiêu các chương trình đến các ấp để triển khai thực hiện kịp thời tới đúng đối tượng thụ hưởng. Các hộ vay vốn được kiểm tra đều nhận nợ đúng với số dư nợ ngân hàng đang quản lý, đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, phần lớn có hiệu quả.

Năm 2020 sẽ rà soát, thống kê, xác nhận đúng các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn kịp thời. Đầu tư vốn/hộ đảm bảo theo mô hình, tính hiệu quả và nhu cầu, khả năng trả nợ của hộ vay, đồng thời cử cán bộ giảm nghèo, Hội đoàn thể giám sát việc sử dụng vốn và thực hiện trách nhiệm trả nợ gốc, lãi của hộ vay đúng quy định nhằm giúp hộ thoát nghèo bền vững và duy trì mở rộng mô hình vươn lên khá giả. Cương quyết không xét đối với những hộ không đúng đối tượng, đi làm ăn xa không thường xuyên có mặt tại địa phương...