TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết công tư công

(14:49 | 20/11/2019)

14 giờ 00 ngày 19/11/2019 UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đầu tư công 10 tháng năm 2019  do ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu huyện An Biên do ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cùng các ngành chuyên môn tham dự.

 3f83f27fc13e3860612f.jpg

Công tác tổ chức giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 được thực hiện đúng quy định và ngay từ cuối năm 2018. Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc giao và thông báo kịp thời chi tiết kế hoạch vốn cho các Sở, ban, ngành và địa phương; ban hành Chỉ thị về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 với nhiều giải pháp cụ thể; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức làm việc với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố rà soát tiến độ thực hiện, nhất là các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt thấp để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chủ động rà soát và trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; qua đó UBND tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều đợt, trong đó điều chỉnh giảm vốn của 40 dự án để tăng cho 30 dự án với số vốn 375.434 triệu đồng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nguồn vốn năm 2018 chuyển sang năm 2019 để tiếp tục thực hiện.

Công tác chỉ đạo điều hành một số Sở, ban ngành có nhiều chuyển biến tích cực, một số tồn tại, hạn chế đã được khắc phục; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; nhiều dự án bố trí mới được tổ chức đấu thầu đúng kế hoạch, nhờ đó kết quả thực hiện kế hoạch vốn đạt khá tốt, bám sát chỉ tiêu giải ngân được UBND tỉnh giao như: UBND huyện: Tân Hiệp, Châu Thành, An Biên, thành phố Rạch Giá; Trường Cao đẳng Nghề, Sở Giao thông vận tải, ....

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Đã tổ chức thanh tra 04 đơn vị, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư 03 đơn vị với 28 công trình. Thực hiện 175/235 gói thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng, đạt 74,5% kế hoạch năm.