TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện An Biên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 03 tháng đầu năm 2024

(15:54 | 15/04/2024)

Chiều ngày 09/4/2024, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Biên đã chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Ban đại diện 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; Trưởng ban và các thành viên Ban đại diện huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên đến dự và đưa tin. Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã tiếp thu các văn bản, tài liệu triển khai trong hội nghị nghe Giám đốc Phòng giao dịch thay mặt Ban đại diện báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 3 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024.
Qua buổi làm việc, Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện An Biên đánh giá: Trong quý, dù chịu nhiều ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội của Nhân dân trên địa bàn, nguồn vốn từ Trung ương chậm phân giao… Trước những khó khăn trên, Ban đại diện huyện đã chỉ đạo quyết liệt, UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể nỗ lực cố gắng, bám sát các Nghị quyết, các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và các giải pháp để triển khai thực hiện một cách quyết liệt, từ đó đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt, NHCSXH huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra như: Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện đạt 133% kế hoạch giao. Thành viên Ban đại diện quan tâm thực hiện kiểm tra ngay từ đầu năm được 05/9 xã, thị trấn; tăng trưởng tín dụng đạt 2,93%, cơ bản đáp ứng kịp thời vốn cho người dân về vốn vay, nhiều mô hình, dự án hiệu quả, chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng cấp huyện quản lý đạt loại tốt và tiếp tục được giữ vững, nợ quá hạn được kiểm soát, có 01 xã không phát sinh tăng nợ quá hạn và 73,48% tổ TK&VV có nợ quá hạn bằng không.
Tuy nhiên, Hội đoàn thể vài nơi chậm hỗ trợ kiện toàn đối với các tổ hoạt động trung bình, yếu kém; Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV chưa đồng đều, chưa cương quyết thu tiết kiệm theo quy ước; còn 4 chỉ tiêu đề án chưa đạt
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đến cuối quý II năm 2024 và giao cho Ban Giám đốc NHCSXH huyện, thành viên Ban đại diện huyện tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo, trong đó tập trung số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục tham mưu Huyện ủy triển khai và tổ chức thực hiện Công văn số Công văn số 482-CV/HU ngày 01/3/2022 về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 06-KL của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. 
- Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023.
- Triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng mới kịp thời. Tranh thủ các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho Nhân dân để sản xuất, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt và hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2024. Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2024-2025 đạt theo lộ trình. Phấn đấu đến 30/06/2024: Tăng trưởng tín dụng từ 6% trở lên, hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ các chương trình được giao thực hiện đạt từ 60% chỉ tiêu huy động vốn được giao, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,29%, thu lãi các chương trình đạt từ 99% trở lên, không còn Hội cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5% và 1/4 Hội, đoàn thể cấp xã nợ quá hạn bằng không.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát 04 xã, thị trấn còn lại, đạt 100% kế hoạch năm. 
- Thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, thị trấn tham dự giao ban cùng tổ giao dịch xã ít nhất 1 lần/quý để nắm bắt tình hình quản lý vốn vay và kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo nắm sát nhu cầu vốn và xét vay đúng đối tượng, có mô hình, công khai nhằm hỗ trợ vốn kịp thời … Quản lý vốn hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn được phân giao về địa bàn. Quan tâm bố trí điểm giao dịch NHCSXH đảm bảo an toàn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của Nhân dân.