TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế, hợp tác đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban với các hội đoàn thể nhận ủy thác

(07:44 | 24/01/2024)

Chiều ngày 17/01/2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Biên phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023 và đề ra nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện An Biên đã phối hợp với 04 Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện chỉ đạo các đoàn thể cấp xã, thị trấn nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Tổng dư nợ uỷ thác qua 04 Hội đoàn thể tính đến ngày 31/12/2023 đạt 393.023  triệu đồng, tăng 62.627 triệu đồng, tỷ lệ tăng 19,5 so với dầu năm, với 228 tổ TK&VV, trong đó nợ quá hạn là 822 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn: 0,21% tăng 136 triệu đồng so với đầu năm 2023, lãi tồn đọng 2.999 triệu đồng. Chất lượng tín dụng toàn huyện đạt loại tốt, không có xã, thị trấn xếp loại trung bình và yếu, 9/9 xã, thị trấn đạt loại tốt; nợ quá hạn được kiểm soát; 79,82% tổ tiết kiệm và vay vốn có nợ quá hạn bằng không. Tổ đạt loại tốt, khá chiếm 97% không có tổ yếu kém. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 81 hộ nghèo, 166 hộ cận nghèo và 1.000 hộ mới thoát nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống; hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 505 lao động và tạo điều kiện cho 8 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp cho 62 hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và 1.279 hộ gia đình vay vốn để xây dựng mới, sửa chữa công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; Cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/NĐ-CP của Chính phủ cho 02 khách hàng vay vốn và 13 khách hàng vay vốn để xây dựng, cải tạo nhà ở, mua nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ…
Trên cơ sở kết qủa đạt được năm 2023. Phòng giao dịch phối hợp cùng với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 như sau: Phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 10% trở lên; hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ các chương trình được giao; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,29%; thu lãi các chương trình đạt từ 99% trở lên. Chất lượng hoạt động huyện đạt loại tốt, cấp xã không có xếp loại trung bình và yếu. Thực hiện hoàn thành 100% các kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm, không còn Hội cấp xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5% và 1/3 Hội, đoàn thể cấp xã nợ quá hạn bằng không./.